Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i prowadzenie psychoterapii indywidualnych i grupowych oraz wykładów, szkoleń, kursów i prelekcji, a także grup samopomocowych na terenie swojego oddziaływania. 2 . Organizowanie i prowadzenie na swoim terenie zajęć świetlicowych oraz działalności kulturalno-rozrywkowej, imprez masowych, wycieczek i obozów oraz imprez turystycznych i sportowych. 3 . Pomoc członkom TIS i innym potrzebującym w rehabilitacji społecznej, w tym; pomoc żywnościowa, interwencja w miejscu pracy, u władz administracyjnych, w środowisku rodzinnym. 4 . Prowadzenie punktów konsultacyjnych i telefonów pomocowych dla osób i organizacji. 5 . Skupianie organizacji pozarządowych i innych partnerów w celu przeciwdziałania zagrożeniom wykluczenia społecznego osób i grup. 6 . Pomaganie w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Dane naszego OPP: