Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Główną misją Stowarzyszenia jest organizowanie wymiany kulturalnej, naukowo technicznej i gospodarczej pomiędzy Wschodem a Zachodem oraz niesienie pomocy Polonii na Wschodzie - na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ponadto celem działań Stowarzyszenia jest: - zaspokajanie potrzeb naukowo-technicznych, bytowo-socjalnych i kulturalnych społeczności lokalnych, - inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie wszelkich działań na rzecz szeroko pojmowanej ochrony środowiska oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Dane naszego OPP: