Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) Wspieranie działalności środowiska harcerskiego w II L.O. im. St. 0dtorego w Warszawie, posiadającego długie sięgające lat dwudziestych 00790079 wieku tradycje 035ePomarańczarni". b) Rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach harcerskich. c\) Organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno- krajoznawczych. d\) Organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych i zagranicznych. e) Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego. f) Popieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach harcerskich i turystycznych. g) Popieranie działań służących ochronie zabytków.

Dane naszego OPP: