Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju zapewniających akceptację osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym. 2 . Stworzenie szansy na wykształcenie i rozwój dzieci niepełnosprawnych zapewniających akceptację w środowisku społecznym. 3 . Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. 4 . Przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń; przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji oraz zwiększanie tolerancji. 5 . Tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 6 . Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i przyjaciołom. 7 . Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalizującej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej. 8 . Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych umysłowo. 9 . Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych. 10 . Prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych i terapeutycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług dla osób z autyzmem. 11 . Podejmowanie działań mających na celu ochronę przyrody i propagowanie zachowań proekologicznych. 12 . Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie oraz środowisku. 13 . Prowadzenie działalności profilaktycznej z zakresu profilaktyki uzależnień. 14 . Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej i rozwijania kontaktów międzynarodowych.

Dane naszego OPP: