Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest realizacja zadań w następujących sferach zadań publicznych: 1 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 2 ) wypoczynku dzieci i młodzieży; 3 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 5 \) turystyki i krajoznawstwa; 6 ) ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 7 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 9 \) promocji i organizacji wolontariatu; 10 ) aktywizacji środowiska społecznego.

Dane naszego OPP: