Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: - świadczenie pomocy prawnej, materialnej i społecznej dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę i ich rodzin, - reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i samorządowych, Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach świadczeń zdrowotnych, - dbanie o jakość leczenia cukrzycy wśród dzieci i młodzieży, aby spełniała najwyższe standardy światowe , a koszty leczenia chorego nie przewyższały możliwości finansowych rodziny, - świadczenie pomocy w pozyskiwaniu leków, sprzętu medycznego dla członków Stowarzyszenia, - organizowanie różnych form rehabilitacji, leczenia i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, -prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych i ich rodzin , a także informacyjnej o cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej oraz o problemach ludzi chorych na cukrzycę.

Dane naszego OPP: