Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekracyjno-wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. 2 . Pomoc osobom wymienionym w pkt 1 w zakresie dostępności do usług medyczno - rehabilitacyjnych. 3 . Pomoc, o której mowa w pkt 1-2 polega przede wszystkim na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju, a także z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz zakupu sprzętu i wyposażenia obiektu DPS stanowiącego jednocześnie siedzibę Stowarzyszenia. 4 . Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP: