Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność wspomagająca integrację społeczną oraz rozwój społeczny, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, promocja nauki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja wypoczynku młodzieży

Dane naszego OPP: