Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ROZWÓJ I POPULARYZACJA KOSZYKÓWKI WE WSZYSTKICH FORMACH, REPREZENTOWANIE REGIONU, KOORDYNACJA DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW WZKOSZ , PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU , PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: