Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: 1 . Działań mających na celu uaktywnienie zawodowe i społeczne osób pozostających bez pracy oraz niepełnosprawnych poprzez rozmaite formy kształcenia za pomocą kursów, szkoleń i innych form. 2 . Działań w zakresie dobroczynności polegających na pomocy dzieciom z rodzin ubogich, dzieciom niepełnosprawnym i placówkom oświatowo- wychowawczym, a także matkom samotnie wychowującym dzieci, poprzez przekazywanie darowizn, fundowanie pomocy rzeczowej, bezpłatnych posiłków i innych form. 3 . Działań w zakresie ochrony zdrowia poprzez wspieranie placówek służby zdrowia darami i darowiznami ewentualnie pomocą logistyczną. 4 . Działań w obszarze badań naukowo-technicznych polegających na finansowym i logistycznym wspieraniu tych czynności. 5 . Działań w obszarze penitencjarnym polegających na umożliwieniu osobom uprzednio skazanym przystosowanie się i adaptację w warunkach funkcjonującego społeczeństwa. 6 . Działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie darowizn jako nagród rzeczowych w rozmaitych zawodach i konkursach sportowych. 7 . Działań na rzecz katolickiej formacji religijnej i realizacji ideałów chrześcijańskich. 8 . Działań w zakresie ochrony środowiska. 9 . Działań w zakresie szeroko pojętej edukacji, w tym poprzez prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych. 10 . Działań dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, we wszystkich dozwolonych prawem formach i dziedzinach. 11 . Działań związanych z poszukiwaniem, organizowaniem i pozyskiwaniem miejsc pracy, oraz działań związanych z pozyskiwaniem pracowników dla pracodawców.

Dane naszego OPP: