Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność charytatywna i pomoc humanitarna na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin - poprzez wspieranie działalności Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w szczecinie powołanego przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża i Bracia Pallotyni) w Poznaniu oraz poprzez wspieranie Akademii Walki z Rakiem. 2 . Upowszechnianie wiedzy na temat całościowego sposobu sprawowania opieki hospicyjno - paliatywnej poprzez organizację sympozjów, kursów dla chorych, ich rodzin, lekarzy, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób. 3 . Wszelka inna działalność na rzecz chorych na chorobę nowotworową i ich rodzin, związana z ich leczeniem, wspomaganiem, pielęgnowaniem, rehabilitacją i poprawieniem jakości ich życia.

Dane naszego OPP: