Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle chorym psychicznie, niepełnosprawnym fizycznie oraz działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne

Dane naszego OPP: