Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PODSTAWOWE CELE: Działalność na rzecz ochrony zdrowia SZCZEGÓŁOWE CELE: -sprawowanie funkcji organu założycielskiego, prowadzącego i kontrolnego nad Warsztatem Terapii Zajęciowej, -działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, -promocja i ochrona zdrowia, -działanie mające na celu zapewnienie osobom potrzebującym opieki oraz rehabilitacji społecznej i leczniczej, -działanie na rzecz poprawy warunków życia osób chorych i ich rodzin, -pozyskiwanie środków, w tym również środków z Unii Europejskiej, na działalność statutową Stowarzyszenia "NADZIEJA", -oraz inne działania mające na celu ochronę zdrowia.

Dane naszego OPP: