Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna w szerokim zakresie w tym głównie kompleksowa i wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom i młodzieży, ich rodzicom,opiekunom i specjalistom. 2 . Integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa poprzez ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację, oświatę i wychowanie. 3 . Wszechstronne wsparcie osób i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 5 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: