Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1) prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przekonania,
2) promocja i wsparcie rozwoju rodziny,
3) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
4) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
5) inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-metodiańskiej spuścizny kulturowej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000208956
  • www: tato.net
  • e-mail: info@tato.net
  • Telefon: 815279913
  • Adres: UL. JANA ZAMOYSKIEGO 49/13, 03-801 WARSZAWA