Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności klubu jest organizacja i upowszechnianie sportu masowego i kwalifikowanego wśród mieszkańców Miasta i Gminy, a także w instytucjach mających swą siedzibę na terenie działania klubu, które mogą udzielać finansowego wsparcia. Klub szczególnie wyróżnia w swych działaniach organizowanie i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Klub współpracuje z organizacjami społecznymi i samorządowymi na terenie Województwa, Powiatu oraz Miasta i Gminy Połaniec. Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą mającą na celu: -zapewnienie możliwości udziału mieszkańców w sporcie masowym, zaś młodzieży uprawianie sportu wyczynowego - kształtowanie wśród swych członków i innych osób wartości moralnych i etycznych - integrację mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec poprzez organizację widowisk sportowych stanowiących formę rekreacji i wypoczynku po pracy

Dane naszego OPP: