Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest rozwijanie i organizowanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku - dorosłych, młodzieży i dzieci. Ponadto celem stowarzyszenia jest: 1 )Integracja społeczna niepełnosprawnych, 2 )Aktywizacja niepełnosprawnych, 3 )Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, 4 )Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w środowisku niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: