Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI: NOWA WIEŚ PRZYWIDZKA, ROZTOKA, MICHALIN, MAJDANY, KORONKI I OKOLIC 2 ) INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI, PRZECIWDZIAŁANIE BEZRADNOŚCI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. 3 ) WSPIERANIE DEMOKRACJI I 0c068DOWANIE SPOŁECZEŚTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Dane naszego OPP: