Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją społeczną, leczniczą i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzimy codzienne zajęcia i pomagamy w ten sposób osobom wykluczonym społecznie funkcjonować w społeczeństwie.

rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . włączanie osób z upośledzeniem umysłowym do życia społecznego i zawodowego 2 . integracja ze środowiskiem pełnosprawnych 3 . wyzwalanie poczucia własnej wartości 4 . podwyższanie aktywności i sprawności fizycznej oraz psychicznej 5 . rozwój zainteresowań 6 . działania w zakresie kultury i sztuki, wspieranie wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw graficzno-informacyjnych 7 . działania na rzecz dobra publicznego. 8 . Wspieranie rzeczowe i materialne osób niepełnosprawnych 9 . Promocja ekologii i ochrony środowiska wśród osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: