Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-PRZECIWDZIAŁANIE MARNOTRASTWU ŻYWNOŚCI -ZMNIEJSZENIE OBSZARÓW NIEDOŻYWIENIA NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI BANKU ŻYWNOŚCI POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ WŁASNĄ ORAZ WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI ODBIERAJĄCYMI ŻYWNOŚĆ -DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH ORGANIZACJI WALCZACYCH Z GŁODEM -BANK ŻYWNOŚCI JEST NIEZALEŻNA ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ ,APOLITYCZNĄ,NEUTRALNĄ ŚWIATOPOGLĄDOWO,NIENASTAWIONĄ NA ZYSK,DZIAŁAJĄCA NA POLU POMOCY SPOŁECZNEJ I PROWADZACA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO -BANK ŻYWNOŚCI DZIAŁA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 07.04.1989 R-PRAWO O STOWARZYSZENIACH\(DZ.U.NR 20 ,POZ. 104 Z PÓZN.ZM) ORAZ W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 24.04.2003 R O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U.NR 96 ,POZ. 873 \)

Dane naszego OPP: