Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej. Szkolenie sportowe młodzieży i podnoszenie poziomu sportowego w sekcjach klubu (kolarstwie, łucznictwie, strzelectwie sportowym, piłce siatkowej chłopców i kulturystyce). Uczestniczenie w zawodach sportowych i osiąganie jak najlepszych wyników. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Dane naszego OPP: