Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Działanie na rzecz rozwoju i promocji wsi Łąka Prudnicka. 2 . Prowadzenie oraz wspieranie działalności naukowej, oświatowej oraz naukowo-technicznej w tym również polegającej na kształceniu. 3 . Podejmowanie działań na rzecz rozwoju intelektualnego oraz społecznego mieszkańców wsi. 4 . Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w strukturach Unii Europejskiej, poprzez prowadzenie szeroko rozumianej akcji informacyjnej, głównie w zakresie nowych warunków, możliwości ale i trudności, jakie daje dołączenie do zintegrowanej Europy. 5 . Współpraca na rzecz rozwoju wsi z organizacjami mniejszości narodowych w Polsce, a w szczególności mniejszości niemieckiej. 6 . Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska oraz rozwoju świadomości ekologicznej. 7 . Działanie w zakresie profilaktyki, ochrony zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pozostałych mieszkańców wsi. 8 . Wspieranie europejskiego systemu rozwoju wsi i rolnictwa. 9 . Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i pomocy psychologicznej mieszkańców wsi. 10 . Prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji. 11 . Podejmowanie czynności na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności w odniesieniu do młodzieży, absolwentów oraz kobiet i mężczyzn pozostających długotrwale na bezrobociu.

Dane naszego OPP: