Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) Propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu społeczeństwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób oraz ich rodzin i opiekunów. 2 ) Wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin. 3 ) Wspieranie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu szpitalnej i pozaszpitalnej opieki psychiatrycznej w szczególności poprzez rozwój środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, który zapewniałby ciągłość i dostęp do zróżnicowanych form opieki w całym okresie leczenia i rehabilitacji. 4 \) Pomoc organizacyjna i rzeczowa osobom chorym w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do integracji z otoczeniem. 5 \) Tworzenie i rozwój form aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia jak najpełniejszego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 6 ) Promocja zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i nauki przez całe życie.

Dane naszego OPP: