Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu. 2 . Budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. 3 . Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację regionalnej-ponadlokalnej polityki promocji i rozwoju turystyki. Prowadzenie działalności wspierającej ten rozwój jako wynik współdziałania wszystkich zainteresowanych stron. 4 . Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym. 5 . Rozwój oferty turystycznej i sportowej 6 . Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy. 7 . Tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych i branży turystycznej z organami administracji publicznej oraz z Warmińsko - Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną, a także z innymi stronami mającymi wpływ na rozwój turystyki. 8 . Popularyzowanie i rozwijanie turystyki, w tym turystyki biznesowej. 9 . Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego regionu. 10 . Zwiększanie inwestycji w zakresie turystyki. 11 .Wspieranie działań na rzecz upowszechniania tradycji narodowej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dane naszego OPP: