Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej to katolicka organizacja, której celem jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość i rasę. Nasza misja to pomoc każdej osobie potrzebującej.

Bardzo ważnym źródłem finansowym zapewniającym płynność finansową działań pomocowych są środki przekazane za pomocą 1% z podatku. Aby przekazać 1% z podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS 0000204819.

Dzięki Darczyńcom w 2017 rok w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie pomocą zostało otoczonych ponad 10 tysięcy osób – chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, samotnych i dzieci.

Więcej o działalności Caritas Archidiecezji Lubelskiej znajdą Państwo na stronie www.2procent.pl.

Dane naszego OPP: