Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest wyłącznie prowadzanie działalności pożytku publicznego oraz zadań związanych ze sferą działań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności oraz członków i sympatyków klubu w zakresie: - rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, - upowszechniania kultury fizycznej przez stworzenie warunków do utrzymania i reprezentowania Miasta i Gminy Trzebnica w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe oraz inne organizacje i instytucje, - organizowania zawodów sportowych, otaczanie opieką zawodników, opieka nad obiektami sportowymi, które Stowarzyszenie wykorzystuje do swojej działalności, - wspierania inicjatyw sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz kulturalno-oświatowych, - kreowanie pozytywnych zachowań i postawy życiowej wśród dzieci i młodzieży z kręgów o szczególnie negatywnym oddziaływaniu środowiskowym, - wspierania i urzeczywistniania idei terytorialnego samorządu obywatelskiego, - promocji Miasta i Gminy Trzebnica w obszarach sportowych, turystycznych i gospodarczych, - zawieranie porozumień ze stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych.

Dane naszego OPP: