Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Działania te, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r., Nr 251 , poz. 1885 ze zm.), obejmują: a\) 94.99 .Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych, b\) 85.59 .0011 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, c\) 86.90 .E - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dane naszego OPP: