Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA OGÓLNEGO: A. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ ORAZ NAUKOWEJ ZMIERZAJĄCEJ DO SAMODOSKONALENIA; 0c358 SZERZENIE DOBROCZYNNOŚCI, IDEI OCHRONY ŚRODOWISKA, WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, ZDROWYCH ZASAD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W OPARCIU O NAJLEPSZE TRADYCJE KULTURY POLSKIEJ, PRZYGOTOWYWANIE DO ZAWODU; C. TROSKA O PEŁNY I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ CZŁOWIEKA W OPARCIU O TRADYCJE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Dane naszego OPP: