Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównymi celami działania Stowarzyszenia są : - upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych, - wspieranie rozwoju kultury i sztuki osób niepełnosprawnych - w szczególności dzieci i młodzieży, - integracja międzynarodowych i polskich środowisk kulturalnych, - reprezentowanie zintegrowanych środowisk kulturalnych wobec organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji społecznych i zawodowych, krajowych i międzynarodowych, - inicjowanie i wspieranie działań i inwestycji w zakresie upowszechniania kultury i sztuki osób niepełnosprawnych, - dążenie do likwidowania barier utrudniających kontakty i porozumienie między grupami niepełnosprawnych , a innymi grupami społecznymi, - tworzenie warunków do pełnego włączania osób niepełnosprawnych w lokalne środowiska społeczne, - prowadzenie działalności mającej na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zajmującym się szeroko pojętą twórczością- działalności pomocowej i charytatywnej.

Dane naszego OPP: