Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport. Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne w zakresie: a\) Ochrony i promocji zdrowia. b) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. c\) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. d) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: