Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1 . Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. 2 . Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. 3 . Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 4 . Ochrona i promocja zdrowia. 5 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 6 . Przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii, uzależnieniom lekowym i alkoholowym oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, środków odurzających, alkoholu, hazardu i innych. 7 . Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 8 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 9 . Ekologia i ochrona środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 10 . Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP: