Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2 .Inicjowanie życia kulturalnego poprzez organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia 3 .Promocja i profilaktyka anty uzależnieniowa 4 . Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków 5 .Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania 6 .Zapewnienie fachowej opieki wychowawczej i pedagogicznej 7 .Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce 8 .Integrowanie dzieci, młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w grupach wiekowych oraz pomiędzy nimi

Dane naszego OPP: