Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz medycznych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie oraz niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych intelektualnie, chorych, starszych poprzez formy stacjonarne i pół stacjonarne środowiskowe. 2 . Organizacja terapii, wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych. 3 . Prowadzenie szkoleń specjalistycznych, doradztwa i konsultacji z zakresu pomocy społecznej. 4 . Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 5 . Propagowanie wolontariatu. 6 . Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: