Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pozyskiwanie środków finansowych, które pozwolą na zorganizowanie Domu Muzyka Seniora (dalej DMS) stanowiącego dom opieki dla artystów muzyków i kompozytorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej takich jak: samotność, zaawansowany wiek, niesprawność, choroba. Realizacja tego zadania spowodowała stworzenie godnych warunków życia i fachowej opieki pensjonariuszom DMS. Popularyzowanie idei DMS, dbałość o dobro pensjonariuszy, nadzorowanie działalności DMS, finansowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie w sprawności i modernizację nieruchomości DMS

Dane naszego OPP: