Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) stwarzanie członkom równych warunków umożliwiających i ułatwiających realizację ich zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych, 2 ) reprezentowanie interesów Związku wobec władz i społeczeństwa, 3 ) promowanie osiągnięć członków oraz Związku w kraju i za granicą, 4 ) popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą, 5 ) ochrona członków przed działaniami na szkodę ich kolekcjonerstwa, 6 \) doskonalenie zasad i sposobów kolekcjonerstwa, 7 ) kształtowanie i popularyzowanie wiedzy fachowej członków, 8 \) reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym, 9 ) inspirowanie i wspomaganie zainteresowań kolekcjonerskich, w tym filatelistycznych, wśród młodzieży

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000201405
  • www: www.zgpzf.pl
  • e-mail: zgpzf@wp.pl
  • Telefon: 226252052
  • Adres: AL. WILANOWSKA 115/41, 02-765 WARSZAWA