Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\) Organizowanie i propagowanie wychowanie fizycznego i sportu, b\) Propagowanie kultury fizycznej, zasad sportowej rywalizacji i zasad fair play, c) Reprezentowanie interesów swoich członków, którymi są osoby fizyczne i prawne, zajmujące się działalnością sportową, d\) Doskonalenie wyszkolenia sportowego zawodników oraz podnoszenia kultury fizycznej mieszkańców, w tym głównie dzieci i młodzieży Wałbrzycha, e) Umacnianie prestiżu zawodnika, trenera, instruktora sportowego, działacza sportowego i kibica, f) Budowa oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych, g) Profilaktyka i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocja wychowania przez sport, h) Działalność na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dane naszego OPP: