Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 )propagowanie sportów wodnych, krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz zasad szlachetnej rywalizacji sportowej, 2 )kultywowanie oraz wzbogacanie wartościowych tradycji i dorobku żeglarskiego, w szczególności w szeregach Członków Klubu, 3 )wychowywanie Członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży, w duchu patriotyzmu, humanizmu, zasad etyki i etykiety żeglarskiej oraz ochrony środowiska naturalnego, 4 )podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 5 )działalność charytatywna, w szczególności wobec Członków Klubu i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, 6 \)edukacja i wychowanie w zakresie sportów wodnych, 7 )organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 8 )rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami żeglarskimi. 9 )zaspokajanie potrzeb Członków Klubu w zakresie uprawiania sportów wodnych i turystyki wodnej we wszystkich formach, między innymi przez umożliwienie korzystania z majątku Klubu na warunkach preferencyjnych.

Dane naszego OPP: