Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do osiągnięcia wskazanych celów Stowarzyszenie ma prawo: 1 . Corocznie organizować środowiskowe imprezy kulturalne. 2 . Przygotowywać do wydania Rocznik Humanistyczny oraz inne wydawnictwa naukowe, kulturalne, oświatowe, społeczno-gospodarcze. 3 . Organizować szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 4 . Wydawać prasę lokalną. 5 . Szerzyć fachową wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, technicznych i ekologii. 6 . Organizować spotkania, wieczorki, festyny, nagrywać audycje. 7 . Wspierać wszelkie inicjatywy lokalne, zmierzające do rozwoju gospodarczego oraz życia kulturalnego. 8 . Podejmować działania w zakresie ochrony środowiska, ochrony zabytków, działalności sportowej i rekreacji. 9 . Współpracować z innymi organizacjami o zbliżonym charakterze. 10 . Przyznawać stypendia i nagrody dla wybitnej młodzieży. 11 . Tworzyć bazę lokalową i materialną dla prowadzonej działalności.

Dane naszego OPP: