Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE LOTNICTWA POLSKIEGO, A ZWŁASZCZA SZKOLENIE I SPORT LOTNICZY -KOORDYNACJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SWYCH CZŁONKÓW -REPREZENTOWANIE INTERESÓW SWOICH CZŁONKÓW WOBEC WŁADZ I INSTYTUCJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH -REPREZENTOWANIE SPORTÓW LOTNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ -ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI LOTNICZYCH -WSPIERANIE INICJATYW SZKOLENIA I EDUKACJI LOTNICZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY -INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOTNICZEGO I SYMPATYKÓW LOTNICTWA -PIELĘGNACJA TRADYCJI LOTNICZYCH -DZIAŁANIE NA RZECZ GOSPODARKI I KULTURY NARODOWEJ, BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI KRAJU, WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNEGO,ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ ZAGROŻENIOM CYWILIZACYJNYM

Dane naszego OPP: