Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków, pomników kultury i pomników przyrody. Promocja pomników kultury polskiej w świecie. Udzielanie pomocy w zakresie realizacji programów ochrony zabytków i pomników przyrody. Aktywowanie ludzi nauki i kultury do działań na rzecz ochrony środowiska, pomników kultury i pomników przyrody. Świadczenie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, socjalnej lub społecznej. Promowanie idei kupowania polskich produktów. Działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych. Działanie na rzecz wzmacniania świadomość słowiańskości narodu polskiego.

Dane naszego OPP: