Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedszkola - objęcia opieką dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na terenach wiejskich; Szkolnictwo podstawowe - organizacja i prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych; Gimnazja - organizowanie i prowadzenie gimnazjów; Działalność fizjoterapeutyczna ukierunkowana na dzieci upośledzone i z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna skierowana na dzieci i młodzież ze szczególnymi niepełnosprawnościami; Placówki gastronomiczne pozostałe - organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży, stołówki szkolne; Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - organizowanie imprez rekreacyjnych, wycieczek, rajdów; Działalność związana ze sportem, pozostała; Organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców regionu.

Dane naszego OPP: