Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenie jest stwarzanie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci , młodzieży i dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym i jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierania ich rodziców i opiekunów; zwiększenie wiedzy na temat możliwości i wartości jakie posiadają osoby niepełnosprawne intelektualnie ; rozwijanie w społeczeństwie lokalnym tolerancji i akceptacji społecznej wobec ludzkiej niepełnosprawności ; pomaganie w zaspokajaniu potrzeb ludzi niepełnosprawnych intelektualnie.

Dane naszego OPP: