Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w rodzinach, w których dzieci urodziły się jako wcześniaki, tj. przed upływem 36 . tygodnia ciąży; pomoc społeczna w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., kierowana do rodzin wcześniaków; wspieranie rodziców wcześniaków; działalność charytatywna na rzecz rodzin wcześniaków; udzielanie informacji o wcześniakach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką; wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach; tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków.

Dane naszego OPP: