Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 ) ratownictwo i ochrona ludności, 2 ) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 3 ) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu, 4 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 5 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 6 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 7 ) prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 8 ) działania na rzecz ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: