Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Ludowego Klubu Sportowego Jordan jest: 1 . Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 2 . Współudział w patriotycznym wychowaniu swych członków i mieszkańców Środowiska. 3 . Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społeczno - politycznym. 4 . Propagowanie wśród zawodników Klubu zdrowego modelu życia wolnego od nałogów i alkoholu. Wdrażanie tych norm i zasad poprzez działania profilaktyczne, właściwe metody wychowawcze młodzieży jest jednym z podstawowych zadań społecznych Klubu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000187458
  • e-mail: izunia_p@interia.eu
  • Telefon: 182675079
  • Adres: UL. RYNEK 1, 34-240 JORDANÓW