Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia Konferencji jest: 1 . świadczenie miłosierdzia i wszelkiego rodzaju pomocy potrzebującym w oparciu o naukę katolicką i w duchu św. Wincentego a01edPaulo oraz bł. Fryderyka Ozanama 2 . pogłębianie życia duchowego członków Konferencji poprzez służbę ubogim i cierpiącym bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania i religię; 3 .niesienie pomocy duchowej i materialnej ludziom ubogimi cierpiącym w oparciu o środki materialne będące wynikiem działalności charytatywnej, w tym gospodarczej; 4 . obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci; 5 . udzielanie wszechstronnej pomocy Konferencjom powstającym w terenie; 6 . wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji; 7 . pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym spowodowanej uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wyrównywanie szans tych osób-wdrażanie zachowań w kierunku prawidłowego pełnienia ról społecznych, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, wdrażanie do wyboru zdrowego stylu życia; 8 . profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, socjoterapeutycznej; 9 . wychowanie do kultury, jak i przez kulturę.

Dane naszego OPP: