Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności ŁUTW jest: 1 .Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. 2 .Aktywizowanie osób starszych. poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego. 3 .Upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków ŁUTW. 4 .Inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób w innych kategoriach wiekowych. 5 .Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem. 6 .Organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu łódzkiego i kraju. 7 .Upowszechnianie wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim.

Dane naszego OPP: