Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 . Popularyzowanie kultury fizycznej i idei olimpijskiej. 2 . Osiąganie jak najlepszych wyników sportowych i rozbudzanie życia sportowego wśród młodzieży i dorosłych, współdziałanie z innymi organizacjami w wychowywaniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zadań statutowych Klubu. 3 . Integrowanie miłośników piłki nożnej i popularyzowanie tej dyscypliny w środowisku brzeskim. 4 . Organizowanie imprez sportowych oraz podnoszenie poziomu ich odbioru przez widzów. 5 . Wspieranie działań społeczności lokalnej Miasta Brzeg służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży tj. w dziedzinie ze strefy zadań publicznych określonych art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego. 6 . Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na cele statutowe Klubu. 7 . Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. 8 . Realizując powyższe cele, Klub opiera się na społecznej pracy członków. W razie potrzeby Klub może zatrudnić pracowników.

Dane naszego OPP: