Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pałaszewski Miłosz 282/P

Miłosz to skrajny wcześniak z 27 tygodnia ciąży. Dzięki walce lekarzy specjalistów przeżył. U Miłosza zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce oraz dyzartrię (zaburzenia mowy). Dzięki swojej sile walki, ciężkiej i systematycznej pracy potrafi chodzić i mówić. W swoim życiu osiągnął już wiele, ale zawsze będzie wymagał wsparcia lub pomocy innej osoby. Nie poddajemy się i wciąć walczymy o jego samodzielność. Dołącz do nas przekazując swój 1% podatku dla Miłosza! Pomóż mu stać się osobą samodzielną! KRS: 0000186434Cel szczegółowy: Pałaszewski Miłosz 282/P

Nasza strona www: www.palaszewski.com

Pałaszewski Miłosz 282/P
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych.
- aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej,
- inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane naszego OPP: