Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.: - udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo - propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym - prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej - organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej - tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego dla osób niepełnosprawnych - sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne - prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych - wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym - wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych - organizowanie kiermaszy, targów i wystaw - organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych - prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych - poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego tj.: - udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo - propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym - prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej - organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej - tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych - sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne - prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych - wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym - wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych - organizowanie kiermaszy, targów i wystaw - organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych - prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: